BES Bollmann Furrat e tharjes me dru

BES Bollmann ka më shumë se 40 vjet eksperiencë në prodhimin e sistemeve të tharjes dhe kontrollit sipas nevojës për industrinë e përpunimit të drurit. BES Bollmann është e specializuar në tharjen e furrës, pajisjet elektronike të kontrollit për tharjen e drurit dhe pajisjet e matjes së lagështisë. Kompania është e njohur me produktet e sajë me cilësi të lartë me jetë të gjatë operative, operacione efikase dhe pa mirëmbajtje.

BES Bollmann është i bazuar në Gjermaninë Jugore dhe një degë e KARA Energy Systems që nga viti 1995.

Karakteristikat e zgjidhjeve BES Bollmann

Teknologjia e tharjes e BES Bollmann bazohet në programet kompjuterike shkencore,ku cdo cikël i tharjes është i analizuar dhe kontrolluar individuaisht.

Exhaust air drying kiln
Furra për tharjen e ajrit te shkarkuar

Një sistem i saktë i kontrollit është një pjesë e thelbësore e çdo furre tharjeje. Matjen e saktë të klimës dhe lagështisë me sensorë të temperaturës dhe klimës, në një mënyrë të shpejtë dhe të lehtë. BES Bollmann siguron sistemet më bashkëkohore të kontrollit jo vetëm për furrat e reja, por gjithashtu mund të rimbushë ato të vjetrat. Shfletoni opsionet e ndryshme të kontrollit nga BES Bollmann këtu.

40 vite në industrinë e drurit na kanë bëre të mundshme që të ju ofrojmë një zgjidhje te përshtatshme të tharjes për secilin lloj të trashësisë drusore . e.

Na tegroni  llojin e drurit që po përpunoni (llojet e drurit, trashësia, përmbajtja e lagështisë) dhe kërkesat dhe nevojat tuaja specifike dhe ne do t'ju ofrojmë të drejtën për tharjen dhe / ose kontrollimin e pajisjev.

The drying chambers of BES Bollmann could be used for degassing of cables too
Dhomat e tharjes së BES Bollmann mund të përdoren edhe për degazimin e kabllove gjithashtu.

Portofoli  i produkteve

BES Bollmann ofron lloje të ndryshme të modeleve të tharjes së furrës, duke përfshirë:

  • për tharjen e ajrit të freskët / thithjen e ajrit;
  • për rikuperimin e nxehtësisë - kursim deri në 25% në kostot e energjisë termike;
  • furrat e tharjes me temperaturë të lartë - zgjidhja më e mirë e tharjes për pothuajse të gjitha llojet e drurit me temperatura prej 90 ° C deri në 120 ° C, perfekte për lloje të rritjes së shpejtë;
  • furrat e kombinuara të avullimit / tharjes - sipas klientëve tanë, rezultati i tij me avull është më i mirë se në një dhomë të pastër avullimi për shkak të qarkullimit të ajrit;
  • furrat e kondensimit - tharja e kondensimit me pompë ngrohjeje në temperatura të ulëta;
  • para-tharëse - për tharje te ngadalshme të llojeve të drurit, p.sh. lisi dhe / ose një lagështi jashtëzakonisht të lartë, që ka konsum të vogël të energjisë;
  • dhomat e kondicionimit dhe sallat, etj.
  • tunelet e tharjes (për shembull për paletat, paketimin e drurit)

Na pyesni për variacionet dhe karakteristikat  e sistemeve.

BES Bolmann gjithashtu prodhon një shumëllojshmëri  të gjerë të pajisjeve elektronike  të kontrollit për tharjen e drurit dhe  matësit e lagështisë. 

Furra e kombinuar e tharjes me avull

Tharjen e drurit

Tharja e drurit është një proces i vazhdueshëm dhe konsumon kohë, sidomos për ngadalësimin e tharjes së llojeve të drurit si lisi ose për lëndë druri me përmbajtje të lartë të lagështisë. Një proces i kontrolluar i tharjes përmes një furre tharjeje, në vend të tharjes në ajër të hapur, do të përshpejtonte procesin në mënyrë të konsiderueshme, duke siguruar cilësi më të mirë tharje dhe duke zvogëluar hapësirën e magazinimit që kërkojnë përpunuesit e drurit.

Kompanitë nga industritë e ushqimit, përpunimit dhe letrës mund të jenë të interesuar në mundësitë tona të veçanta për tharje, degazim ose trajtim të produkteve të tyre të veçanta.

Na pvesni për detaje.