Shërbimet e konsulencës

Ne ju ndihmojmë të zbatoni idetë tuaja të biznesit në fushën e energjisë së pastër, me qëllim të përmirësimit të efiçiencës së energjisë dhe / ose zbatimit të kapacitetit të energjisë së rinovueshme, qoftë për ndërtesa apo industri.

Shembuj të shërbimeve tona janë:

  • Planifikimi financiar
  • Studimet e fizibilitetit
  • Pëgjegjesi e duhur