Rreth nesh

Djadadji është një kompani Evropiane, e cila ka punuar për ofrimin e zgjidhjeve të energjisë së pastër (diellore, era, biomasa, gjeotermi, efiçiencën e energjisë për ndërtesat ) që prej 10 vjetësh.

Bazuar në arritjet dhe përvojat tona, Djadadji po zhvillohet në një lojtar të tregut i cili po zhvillon projekte të energjisë së gjelbër dhe shërbime energjetike (Energy Performance Contracting, ESCo), dmth. zgjidhje të plota të energjisë së pastër duke përfshirë ofrimin e teknologjisë së klasit botëror, financim dhe angazhim afatgjatë për të siguruar energji të rinovueshme dhe shërbime të efiçiencës së energjisë.
Më tej, Djadadji përfaqëson prodhuesit e njohur të Evropës Perëndimore të prodhimeve të teknologjisë së pastër, duke përfshirë bojlerë biomase Kara që i përshtaten vizionit dhe strategjisë së Djadadji për të mbështetur një tranzicion drejt një ekonomie të ulët të karbonit, si në Evropë dhe jashtë sajë.