Misioni ynë

Misioni ynë është që të ofrojmë zgjidhje të energjisë së pastër që krijojnë ndikime financiare, mjedisore dhe shoqërore në të njëjtën kohë: aktivitetet që ndërmerren kanë kuptim financiar (kanë një kthim të mirë të investimit) duke çuar në zgjidhje neutrale të karbonit që zgjasin për shumë vite në vijim.

Për partnerët dhe klientët tanë, qoftë në Bullgari apo në vende të tjera, jemi plotësisht të përkushtuar për të zbatuar aktivitete të tilla, duke punuar në mënyrë aktive dhe duke ndarë njohuritë mbi teknologjinë, financat, organizimin dhe ndikimet e mundshme të përpjekjeve tona të përbashkëta.