Çfarë bëjmë ne

Djadadji EOOD zhvillon shërbime energjetike për kompanitë dhe shtëpitë.

  • Është e përfshirë në zhvillimin e produkteve dhe shpërndarjen e produkteve të energjisë së rinovueshme (sidomos produktet e energjisë diellore dhe bojlerët e biomasës)
  • Ofron shërbime konsulence për investitorët, qeveritë shtetërore dhe lokale si dhe për OJQ-të dhe institucionet financiare.
  • Zhvillon dhe menaxhon projekte demonstruese për energjinë e pastër për donatorët.
  • Promovon shkëmbimin e njohurive për energjinë e pastër duke ofruar trajnime për energji të pastër dhe rritjen e gjelbërimit.