Дейност

  • Джададжи ЕООД развива енергийни услуги за фирми и домакинства
  • Участва в разработването на продукти и разпространението на възобновяеми енергийни продукти ( особено слънчевата енергия продукти и котли на биомаса )
  • Предоставя консултантски услуги на инвеститори , национални и местни институции и власти, както и неправителствени организации и финансови институции
  • Разработва и управлява демонстрационни проекти за чиста енергия за донори
  • Насърчава обмена на знания за чиста енергия чрез предоставяне на обучение по темата за устойчиво енергийно развитие и зелен растеж