KARA Енергийни Системи

За какъв тип клиенти продуктите на Кара биха представлявали интерес?

Индустриалните бойлери на KARA са особено подходящи за земеделски производители и компании от хранително-вкусовата и преработващата промишленост, които имат на разположение или обработват големи количества земеделски „отпадъци“. С помощта на технологичните решения на KARA тези ресурси могат да се превърнат в полезна енергия като пара, гореща вода или електричество.

Дърводобивни и дървопреработващи компании също могат да използват дървените остатъци от производствените си процеси за получаване на топлина, пара или електричество. Други компании, които могат да се възползват от бойлерите на биомаса са хотели, парници, общини и топлофикации, които могат да заместят съществуващите си бойлери, използващи изкопаеми горива с такива на биомаса и да намалят отпечатъка си върху околната среда, докато пестят от разходите си.

Основни характеристики на бойлерите на биомаса на KARA

KARA осъществява цялостен контрол върху процеса на изгаряне, с което се постигат много по-малко неизгорени частици и по-малко емисии. Един от начините да се постигне това е чрез по-дълга пещ в сравнение със средните за индустрията, като се произвежда и повече енергия в процеса на горене. В допълнение, филтрирането на отработените газове се извършва в съответствие с всички правни изисквания посредством мултициклони, а ако е необходимо и в комбинация с Компактен Електростатичен Филтър (Пишете ни за по-конкретна информация за предлаганите филтри).

105_0529-jpg
Компактен електростатичен филтър с възможност за намаляване на праховите частици под 10 mg/Nm3

Животът на бойлерите на биомаса, с привилната поддръжка, може да бъде повече от 20 години. Бойлерите на KARA може да се проектират така че да работят на дървесина и слама, позовавайки се на десетилетия опит в развойна дейност и експлоатация в промишлени условия. Капацитетът на бойлерите, които KARA може да покрие е между 350 киловата до 15 000 киловата. Бойлерите работят и с гориво с голям диапазон на съдържание на влага между 20 и 60%, като продължават да са високоефективни. Различни видове и свойства на горивото от биомаса могат да бъдат комбинирани. Консултирайте се с нас за различните опции!

 

Изгаряне на биомаса и опазване на околната среда

Система за отвеждане на отработени газове KARA
Система за отвеждане на отработени газове KARA

Изгарянето на биомаса при оптимални условия е климатично неутрално решение, тъй като биомасата от дървесни източници и земеделски остатъци е възобновяем източник на енергия. Бойлерите на КАРА са проектирани в пълно съответствие с настоящите екологични ограничения на емисиите на прах (ФПЧ 2.5 и ФПЧ10), NOx, CO2, CO. Продуктите на KARA могат да бъдат проектирани и в изпълнение на по-строгите изисквания на очакваните от 2020 нови европейски изисквания за еко-дизайн и ограничения на емисиите. KARA също така предлага пълен контрол върху процеса на изгаряне. Вижте повече в брошурата „Всичко за изгарянето“.

 

 

Поддържащи елементи

Контейнер KARA с движещ се под
Контейнер KARA с движещ се под

KARA произвежда цялостно оборудване за системи за пълно изгаряне, където бойлерът и пещта са най-важните елементи. В своето портфолио KARA също така предлага поддържащи елементи за системите за пълно изгаряне като: възможности за съхранение и сушене, транспорт и конвейерни системи, системи за почистване на отработените газове, шредери. Попитайте ни за детайлите.