BES Bollmann сушене на дърва

BES Bollmann има повече от 40 години опит в производството на поръчкови сушилни камери за дървесина и прилежащи системи за контрол за дървопреработващите индустрии по цял свят, ползвайки най-новите технически достижения. BES Bollmann се е специализирала в производството на сушилни камери, електронно оборудване за контрол върху процеса сушене на дървесина, както и оборудване за измерване на съдържанието на влага (от обикновени влагомери до такива със системи за събиране на данни). Компанията е добре известна със своите висококачествени продукти с дълъг експлоатационен живот, както и с високоефективните си процеси, неизискващи поддръжка.

Базираната в южната част на Германия компания е дъщерно дружество на KARA Energy Systems от 1995 г. насам.

Характеристики на продуктите на BES Bollmann

Технологията за сушене на BES Bollmann е базирана на научни компютърни програми, където всеки цикъл на сушене се контролира и анализира индивидуално.

Exhaust air drying kiln
Сушилна камера с отработен въздух

Точна система за контрол е неизменна част от всяка каменра за сушене на дървесина. Прецизното измерване на вътрешния климат и влага е друг задължителен елемент, като чрез нашите температурно-климатични сензори то става по бърз и лесен начин. BES Bollmann може да осигури не само най-модерните системи за контрол не само за нови сушилни камери, но също може да преоборудва и старите Ви сушилни камери. Разгледайте контролното оборудване на BES Bollmann тук.

Нашите 40 години опит в дървообработващата промишленост ни помагат да Ви предложим подходящо решение за сушене на дървен материал от всеки вид и с всякаква дебелина. Кажете ни вида на дървесината, която обработвате (вид, дебелина, съдържание на влага), какви са Вашите специфични изисквания и нужди, и ние ще Ви осигурим правилното за Вас оборудване за сушене и/или контрол.

The drying chambers of BES Bollmann could be used for degassing of cables too
Сушилните камери на BES Bollmann могат да се използват и за дегазация на кабели

Продуктово портфолио

BES Bollmann предлага различни видове сушилни камери, сред които:

  • за сушене на чист / отработен въздух;
  • с възстановяване на топлината - спестяват се до 25% от топлинните разходи;
  • с висока температура в сушилните камери - най-доброто решение за сушене на почти всички видове дървесина с температури от 90 ° C до 120 ° C; идеална за бързорастящи дървесни видове;
  • комбинирана камера за пара / сушене - според нашите клиенти, парата, резултат от нейната работа е по-добра, отколкото в камера само за пара, поради наличната циркулацията на въздуха;
  • кондензационни камери – кондензационно сушене с термопомпа при по-ниски температури;
  • за предварително сушене – подходящи за бавно сушащи се дървесни видове като дъба и/или такива с изключително висока влажност; с малка консумация на енергия;
  • климатизиращи камери, помещения и т.н.;
  • тунели за сушене (например за палети, дървен опаковъчен материал).

Попитайте ни  за вариации и функции на системите.

Комбинирана камера за пара / сушене

BES Bollmann също произвежда широка гама от влагомери и оборудване за електронно управление и контрол на сушенето на дървения материал.

Сушене на дърво

Сушенето на дървесина е продължителен процес, особено при дървесни видове като дъба, които съхнат бавно, както и при дървен материал с високо съдържание на влага. Контролирано сушене чрез сушилна камера, вместо сушене на открито, ще ускори процеса значително, като същевременно ще осигури по-висококачествено сушене и намаляване на пространството за съхранение на дървения материал преди преработката му.

Фирми от хранително-вкусовата промишленост, преработващата и целулозно-хартиената промишленост може да се заинтересуват от нашите специални опции за сушене, дегазация или обработка на техните специфични продукти. Свържете се с нас за детайли.