Новини

Актуализирани  преференциални тарифи на електрическата енергия от биомаса за 2017

Електрически централи с инсталирана мощност до 5 MW с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия  от биомаса от дървесина– 348,28 лв./MWh.

Електрически централи с инсталирана мощност над 500 kW до 1,5 MW с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия растителни субстанции– 449,99 лв./MWh

Източник КЕВР

За подробна информация моля, не се колебайте да се свържете с нас!