Дейност

  • Джададжи ЕООД развива енергийни услуги за фирми и домакинства

 

  • Участва в разработването на продукти и разпространението на възобновяеми енергийни продукти ( особено слънчевата енергия продукти и котли на биомаса )

 

  • Предоставя консултантски услуги на инвеститори , национални и местни институции и власти, както и неправителствени организации и финансови институции

 

  • Разработва и управлява демонстрационни проекти за чиста енергия за донори

 

  • Насърчава обмена на знания за чиста енергия чрез предоставяне на обучение по темата за устойчиво енергийно развитие и зелен растеж